BISERICA SF. NICOLAE SUCEAVA

Biserica este amplasată în centrul oraşului Suceava, lângă clădirea ce adăposteşte Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”. Săpăturile arheologice efectuate în zonă au demonstrat nu numai că zona era locuită ci şi că aici se afla un vechi cimitir medieval, aceste descoperiri făcându-i pe specialişti să creadă că aici a existat o biserică în primele decenii ale secolului al XV-lea.


În forma sa actuală biserica a fost refăcută în anul 1611, în timpul domniei lui Constantin Movilă (1607-1611), de către vel vistiernicul Nicoară Prăjescu, unul dintre cei mai puternici şi bogaţi boieri ai Moldovei, deţinând dregătorii înalte în Moldova medievală.

Biserica “Sf. Dumitru”, construită după trăsăturile arhitecturii moldoveneşti a vremii, a fost reparată şi restaurată de mai multe ori, în anii 1768, 1895 şi 1974-1980.

Biserica are un plan dreptunghiular cu contraforturi mari, între ele fiind adăugate contraforturi de dimensiuni mai mici. În exterior, este decorată cu un brâu de cărămizi în iar sub streaşină se află un rând de ocniţe.