CASA MEMORIALĂ “SIMION FLOREA MARIAN”

Situată în centrul municipiului Suceava, “câştigată cu condeiul” de marele etnograf şi folclorist, cum scrie pe o placă memorială, a fost cumpărată cu banii proveniţi din premiul acordat, în anul 1883, de Academia Română, pentru lucrarea “Ornitologia Poporană Româna”.


Contact
Str. Simion Florea Marian, nr. 4,
Suceava, 7201939
Tel. 0230 216 439, interior 118

Program vizitare
Aprilie – Octombrie: 10:00 – 18:00
Octombrie – Aprilie: 09:00 – 17:00

Preţuri
adulţi: 6 lei
grup copii: 2 lei / persoană


Casa Memorială a fost inaugurată ca instituţie muzeistică în iunie 1974 şi oferă vizitatorilor ambianţa de epocă în care a trăit şi a creat academicianul. Simion Florea Marian (1847-1907) a locuit aici din anul 1884 şi până la sfârşitul vieţii (1907), în perioada cea mai fertilă a activităţii sale.
Este una din casele vechi ale Sucevei, datând din prima jumatate a sec. XIX şi adăposteşte o zestre memorialistică şi documentară impunătoare, dispusă în şase încăperi, începând cu expoziţia memorială, continuând cu spaţiile rezervate etalării unei ample colecţii de obiecte memorialistice, de epocă, şi sfârşind cu cele destinate studiului pentru cercetători şi specialişti în domeniu (carte veche românească şi străină, periodice-ziare şi reviste începând cu sec.XIX, manuscrise, corespondenţă, fotografii, documente personale, culturale, istorice etc.), însumând aproximativ 20 000 de numere.