BISERICA “DUMINICA TUTUROR SFINŢILOR” PĂRHĂUŢI

La 15 km nord-vest de municipiul Suceava, pe drumul spre localitatea Cacica, în satul Părhăuţi, Biserica “Duminica Tuturor Sfinţilor” datează din anul 1522. În acea perioadă satul se afla în stăpânirea familiei boiereşti Trotuşan, Gavriil Trotuşan, ctitorul bisericii, fiind unul dintre boierii de seamă ai Moldovei acelor vremi, îndeplinind vreme de 40 de ani funcţia de vistiernic şi apoi de logofăt.


Deasupra intrării în pridvorul bisericii se află fixată o pisanie în limba slavonă, cu următorul text: “† Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, robul lui Dumnezeu, Pan Gavriil Trotuşan, logofăt, a zidit această biserică în numele Tuturor Sfinţilor, care au strălucit în toată lumea, pentru mântuirea sa şi a soţiei sale Anna, în zilele evlaviosului şi de Hristos iubitorului, Io Ştefan Voievod, Domnul Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, la anul 7030 luna iunie 15”. (1522)
Construcţie masivă de piatră, cu ziduri groase, cu un plan dreptunghiular şi lipsită de turle sau abside laterale, biserica face trecerea de la stilul ultimelor biserici din vremea lui Ştefan cel Mare  (1457-1504) către bisericile din vremea lui Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546).
Aspectul unic al acestui edificiu religios este dat de pridvorul deschis cu etaj. În încăperea de la parter se intră prin cele două arcade ale pridvorului dispuse în zidul de vest, care duc la uşa pronaosului.
În interior, biserica este împărţită în pridvor, pronaos, naos şi altar. Pridvorul este deschis. Între pronaos şi naos se află un perete despărţitor. Deasupra pronaosului şi naosului se află câte o boltă semicilindrică.