BISERICA “ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI” PĂTRĂUŢI

Ridicată de Ştefan cel Mare în anul 1487 în satul Pătrăuţi aflat la 10 km de Suceava pe drumul ce duce la Rădăuţi, Biserica “Înălţarea Sfintei Cruci” este cea mai veche biserică ctitorită de marele voievod ce se mai păstrează astăzi în forma ei originară, bisericile ridicate anterior (Putna şi Bădeuţi) fiind distruse şi apoi reconstruite.


În satul întemeiat, potrivit tradiţiei locului, de un anume Pătru pe la 1330 şi atestat documentar în vremea lui Alexandru cel Bun (1400-1432) Ştefan cel Mare înfiinţează o mănăstire de maici (singura din perioada domniei sale) destinată, cel mai probabil, îngrijirii răniţilor în luptele purtate în jurul Sucevei.
Mănăstirea a fost părăsită în repetate rânduri, fiind prădată de cazaci, tătari sau polonezi pentru ca în perioada habsburgică să fie transformată în biserică parohială.
Biserica este ridicată din piatră brută ce alternează la pronaos cu şiruri de cărămizi. Interiorul bisericii este compartimentat în trei încăperi: pronaos, naos şi altar.
În anii 80 ai secolului trecut a fost descoperită pictura exterioară realizată doar pe peretele de apus şi în jurul portalului gotic de intrare în biserică. Această pictură, considerată a fi cea mai veche pictură bisericească exterioară din Moldova, fusese acoperită cu un strat de tencuială.
Pictura interioară se remarcă prin culoarea predominantă ocru auriu, cunoscut sub numele de “galben de Pătrăuţi”.