FAUNA SI FLORA

Relieful variat şi precipitaţiile destul de abundente favorizează dezvoltarea unei bogate vegetaţii şi faune.
Pădurile ocupă o pondere importantă, predominând cele de conifere (molid, brad, pin) în care se mai întâlnesc şi plopul tremurător, teiul, mesteacănul, paltinul şi, mai rar, tisa.  În lunci, în zăvoaie, se întâlnesc specii de sălcii, plopi sau arini negri. Pădurile de luncă cuprind specii de stejar, ulm, frasin, măr sălbatic dar şi arbuşti ca păducelul, cornul, lemnul câinesc, călinul. În pădurile montane de foioase întâlnim fagul, carpenul, stejarul, frasinul, teiul sau mesteacănul. Spre limita superioară a munţilor cresc jneapănul şi ienupărul.
Fauna, de asemenea bogată, include numeroase specii cu o valoare cinegetică ridicată. Ursul carpatin şi cerbul carpatin populează pădurile din zonele muntoase, mistreţul şi căpriorul pot fi întâlniţi începând din lunci şi zăvoaie până la munte, râsul, lupul, vulpea, jderul, dihorul, etc. În ceea ce priveşte păsările, se remarcă prezenţa cocoşului de munte, a cocoşului de mesteacăn (specie declarată monument al naturii şi întâlnită doar în nordul ţării), a corbului (de asemenea monument al naturii), a diverselor specii de vulturi, acvile sau bufniţe. Râurile de munte adăpostesc peşti rari ca lostriţa din Bistriţa, păstrăvi şi lipani, cleni, mrene, scobari.
Rezervaţii naturale
În încercarea de conservare a unor specii floristice şi faunistice, au fost create mai multe rezervaţii naturale.
Astfel întâlnim rezervaţiile floristice (Fâneţele seculare de la Ponoare – Bosanci, fâneţele seculare de la Frumoasa – Moara, Fâneţele montane Todirescu – Rarău, mesteacănul pitic de la Lucina, strugurele ursului de la Benea, Moldova-Suliţa, complexul de nuferi din Salcea), rezervaţii forestiere (Codrii seculari de la Slătioara, Pădurea seculară Giumalău, pădurea de la Zamostea – luncă, Tinovul Mare – Poiana Stampei), rezervaţii geologice (Cheile Moara Dracului, Stratele de la Pojorâta, Clipa triasică de pe Pârâul Cailor – Fundu Moldovei) sau rezervaţii mixte (complexul de la Zugreni, Călimanii).