FĂLTICENI

Întinzându-se de pe malurile Siretului până pe crestele Stânişoarei, zona din jurul municipiului Fălticeni este poarta de intrare a judeţului Suceava. Dominată odinioară de Baia, una din primele capitale ale Moldovei, regiunea are un farmec aparte, ilustrat într-o manieră de neegalat de marele scriitor Mihail Sadoveanu. Aici este locul aventurilor pescăreşti din Nada Florilor dar şi drumul de munte al Vitoriei Lipan din Baltagul.


Cea mai mare localitate, Fălticeniul, s-a constituit într-o zonă în care se întâlnesc forme de relief diferite: podişul înalt al Şomuzurilor, depresiunea deluroasă Liteni, culoarul larg al Moldovei şi zona subcarpatică (Subcarpaţii Neamţului). În acest punct se încrucişau câteva drumuri comerciale care uneau Suceava de Iaşi, veneau de la Baia, dinspre Transilvania, ca şi altele de importanţă locală.


Solurile şi clima sunt propice pentru pomicultură, iar împrejurimile oraşului sunt acoperite de “păduri” de meri şi peri care, primăvara, îmbălsămează aerul cu aroma florilor. La Fălticeni se organizează anual, în a doua jumătate a lunii octombrie, Târgul Mărului, festival ce nu trebuie ratat.


Actul de naştere al oraşului datează din 8 august 1780, când domnitorul Constantin Moruzi dă un hrisov pentru înfiinţarea unui târg nou în ţinutul Sucevei. Apariţia acestuia a fost stimulată şi de împrejurări istorice speciale: decăderea târgului Baia şi ocuparea părţii de nord a Moldovei de către austrieci, când se pierd temporar o serie de oraşe şi centre comerciale importante.

Tradiţiile culturale locale sunt ilustrate de existenţa unui mare număr de personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice care s-au născut, au trăit şi creat o vreme mai îndelungată la Fălticeni sau în împrejurimi. În galeria oamenilor de seamă de la Fălticeni sunt prezenţi Ion Creangă, Nicu Gane, folcloristul Anton Gorovei, Mihail Sadoveanu, scriitorii Eugen Lovinescu, Ion Dragoslav, N. Beldiceanu, Anton Holban, Nicolae Labiş, Horia Lovinescu, sculptorii Ion Irimescu, Vasile Vasiliu-Falti, actorii Matei Millo, Grigore Vasiliu-Birlic şi Jules Cazaban, oamenii de ştiinţă Nicolae Grigoraş, Dimitrie Leonida, Petre Jitan etc.

Viaţă culturală atât de intensă a localităţii îşi are reflectarea în muzeele din oraş. Nu rataţi astfel Muzeul de Artă Ion Irimescu, Muzeul Apelor “Mihai Băcescu”, Galeria Oamenilor de Seamă, Casa Memorială “Mihail Sadoveanu”.