FÂNEȚELE SECULARE FRUMOASA

Pe teritoriul administrativ al comunei Moara, în satul Frumoasa, la doar 4 kilometri de municipiul Suceava, spre vest, Fânețele seculare Frumoasa reprezintă o arie protejată de interes național – rezervație naturală cu gestionare pentru habitat.

Rezervația, aflată la o altitudine ce variază între 348 și 392 de metri, este o fâșie lungă și relativ îngustă de teren, cu expunere predominant spre vest, ocupând o coastă abruptă și, la baza ei, o parte mai plană unde se întâlnesc, pe alocuri, mici ochiuri mlăștinoase.

Aflată la interferența florei nordice cu cea sud-vestică, la contactul dintre provincia floristică central-europeană și cea ponto-sarmatică, rezervația de la Frumoasa găzduiește, la începutul verii, un extraordinar spectacol de culoare și parfum.