GALERIA OAMENILOR DE SEAMĂ

Convingătoare frescă a vieţii şi creaţiei unor personalităţi ale culturii, artei şi ştiinţei româneşti, Galeria Oamenilor de Seamă, şi-a deschis porţile la 16 iunie 1972, în casa donată de scriitorii Horia şi Vasile Lovinescu. Casa a fost construită în 1850, fiind înscrisă în lista monumentelor istorice din judeţul Suceava.  Este o unitate muzeistică originală, unică în felul ei prin diversitatea şi bogăţia personalităţilor prezentate într-o viziune unitară, prin valoarea inestimabilă a fondului ei documentar.


Contact
str. Sucevei, nr. 91, Fălticeni
Tel.: 0230 541 258

Program de vizitare
Marţi-Duminică: zilnic, 09:00 – 17:00


În sălile muzeului vizitatorul face cunoştinţă cu o bogată gamă de valori informaţionale: manuscrise, fotografii rare, cărţi, documente, opere de artă, ziare, reviste, texte, aprecieri asupra vieţii şi activităţii personalităţilor prezente în galerie,  mărturii despre legătura lor cu oraşul Fălticeni şi alte exponate cu valore culturală şi istorică.  Cele şapte camere se constitue într-o adevărată monografie a spiritualităţii locale, marcată de peste 50 de personalităţi, oameni de cultură iluştri, originari din Fălticeni şi din împrejurimi, care au trăit o parte a vieţii ori au creat în acest oraş: scriitorii Nicu Gane, Ion Creangă, Nicolae Beldiceanu, Mihail Sadoveanu, Horia Lovinescu, Sofia Cocea, Ion Dragoslav, Anton Holban, Nicolae Labiş, Ion Băieşu, Vasile Savel, Aurel George Stino, Nicolae Jianu, Mihail Şerban, criticii şi istoricii literari Eugen Lovinescu, Vasile Lovinescu, Monica Lovinescu, folcloriştii Arthur Gorovei, Mihai Lupescu, Alexandru Vasiliu Tătăruşi, actorii Matei Millo, Grigore Vasiliu-Birlic, Jules Cazaban, pictorii Aurel Băeşu, Ştefan Şoldănescu, Dimitrie Hîrlescu, oamenii de ştiinţă Dimitrie Leonida, Nicolae Grigoraş şi mulţi alţii.